Disclaimer

Data indsamling

Alle priser indsamlet af traktorpriser.dk er fundet på offenligt tilgængelige hjemmesider i Danmark.

Ansvar

Traktorpriser.dk stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som inspiration til prisfastsættelse ved køb og salg af traktorer i Danmark.

Vi forsøger løbende at vedligeholde såvel priser som traktor modeller og mærker, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl eftersom alle data behandles maskinelt. Traktorpriser.dk fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale og indhold offentliggjort på hjemmesiden er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

Traktorpriser.dk tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer, og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge heraf.

Links

Det er tilladt at linke til forsiden på denne hjemmeside. Der må ikke frames eller deep-linkes uden skriftlig aftale med Traktorpriser.dk.

Rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold – fx tekst, billeder og grafik - er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Traktorpriser.dk. Visse navne, mærker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemærker.

Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse eller andet må ikke ske uden skriftlig aftale med traktorpriser.dk.

Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrørende hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.